persoon de omgeving digitaal contact

 

DE RUIME SAMENLEVING

Op het onderwerp eenzaamheid rust nog steeds een taboe. Te weinig mensen durven over hun eenzaamheid vertellen. De impact van eenzaamheid dient daarom voortdurend onder de aandacht gebracht. Die impact is immers ontwrichtend ; de link tussen eenzaamheid en gezondheidsproblemen is overduidelijk : van lichamelijke klachten tot depressie en zelfmoordgedachten. Omgekeerd geldt dat natuurlijk ook : wie ziek is, maakt meer kans om te vereenzamen.
Het taboe rond eenzaamheid neemt wel af, maar het is er nog wel degelijk. Er moet verder gewerkt worden aan het doorbreken van de taboesfeer rond eenzaamheid. Een belangrijke sleutel daarvoor ligt in het onderwijs en opvoeding.