navigatie aanpak de persoon de omgeving de samenleving digitaal contact

 

Dé oplossing voor eenzaamheid bestaat niet. ‘Er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn’. Gevoelens van eenzaamheid zijn een subjectieve ervaring. In eenzelfde situatie kan de ene persoon zich wel en de ander zich niet eenzaam voelen. Eenzaamheid hangt ook af van de wensen en behoeften die mensen hebben ten opzichte van sociale contacten. De verschillende vormen van eenzaamheid vragen dan ook om een aanpak op maat.