WAT DOET SAMANA (voorheen Ziekenzorg CM)

Samana wenst zich niet neer te leggen bij eenzaamheid. Samana blijft iedereen oproepen om contact te leggen met een zieke buur, familielid, vriend of oud-collega, over de verschillende generaties heen.
Samana doet dit via:

Bezoekaanbod

In iedere gemeente biedt een Samana-afdeling huisbezoek aan. Vrijwilligers bezoeken regelmatig chronisch zieke mensen, waarbij de vraag en de verwachting van de zieke persoon en zijn omgeving bepalend is.

meer info >>>

Verenigingsaanbod

Vlaanderen telt ruim 1.200 plaatselijke Samana-afdelingen. Die richten talrijke samenkomsten in, waarbij ontmoeting, ontspanning, informatie, creativiteit en recreatie centraal staan. Het aanbod is volledig op maat van langdurig zieke personen.

meer info >>>

Blijven Reizen, vakantieaanbod

Samana organiseert jaarlijks zo'n 300 vakanties voor langdurig zieke personen, in aangepaste hotels in binnen- en buitenland. Vrijwilligers en verpleegkundigen staan in voor de begeleiding. Er is begeleiding volledig op maat van de zieke persoon en zijn mantelzorger. Samen op reis.

meer info >>>

Ariadne, een aanbod naar jongere chronisch zieke mensen

Samana heeft eveneens een werking naar jongere zieke mensen. Met een erg verscheiden aanbod wil Samana inspelen op de behoeften en interesses van mensen jonger dan 65 jaar. Ariadne is de verzamelnaam van het aanbod, dat steunt op vier belangrijke pijlers: cursussen, informatiebijeenkomsten, belangenbehartiging en lotgenotencontact.

meer info >>>

Mantelzorgvereniging

Samana is erkend als vereniging voor mantelzorgers. Samana verenigt, waardeert en informeert mantelzorgers en komt op voor hun belangen. Via de Mantelzorgtelefoon biedt Samana iedere werkdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur een luisterend oor.

meer info >>>

 

contacteer mij ik doe mee