eenzaamheid wat is ziekenzorg oorzaken van eenzaamheid

 

GEVOLGEN

Eenzaamheid heeft grote gevolgen voor iemands welzijn en het maatschappelijk functioneren van mensen. Eenzaamheid treft het individu én de maatschappij.
Gevoelens van eenzaamheid kunnen verschillende negatieve gevolgen hebben. Zo kan eenzaamheid aanleiding geven tot een minder gezonde levensstijl, een hoger risico op ziektes en overlijden.
Deze risico's zijn des te groter naarmate de gevoelens van eenzaamheid uitzichtloos lijken.

Ziekte of overlijden

Eenzaamheid leidt tot psychische en fysieke klachten en daarmee tot een grotere zorgvraag:

  • Eenzame mensen hebben vaker last van een verminderd zelfrespect en angststoornissen.
  • Lichamelijk gezien komen bij eenzame mensen meer aandoeningen voor: hoofdpijn, maagpijn, ademhalings- en slaapproblemen.
  • Er zijn aanwijzingen dat eenzaamheid de kans op het krijgen van hartaandoeningen en de ziekte van Alzheimer vergroot.
  • Verschillende onderzoeken leggen verband tussen een hogere kans op overlijden en eenzaamheid. Mensen met de hoogste score op eenzaamheid hebben meer kans om vroeger te overlijden dan degenen die het laagst scoren op eenzaamheid.
Minder gezonde levensstijl

Eenzame mensen hebben een minder gezonde levensstijl. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken waarin de relatie tussen eenzaamheid en gezonde levensstijl gemeten is. Onder een gezonde levensstijl verstaan we voldoende lichaamsbeweging en ontspanning, gezond eten, beperkt middelengebruik (alcohol, sigaretten, cafeïne), veilig gedrag en regelmatige gezondheidscontroles.

Depressie of zelfdoding
Eenzaamheid kan tot een depressie leiden, zo blijkt uit verschillende onderzoeken bij mensen van middelbare leeftijd en ouderen. Mensen met eenzaamheidsgevoelens krijgen vaker een depressie. Daarnaast zijn er verbanden gevonden tussen eenzaamheid en (poging tot) suïcide.